Research & Development


Research & Development

Name of the Research Areas : Sanskrit Poetics, Classical & Modern Sanskrit Literature, Vedant.

Research Project completed :

(a) Sanskrit Prahasanas (U.G.C.) 1984-1987
(b) Vanshsutradhar – A work on Vastushastra : 1987-1990
(c) Some Important Sanskrit Drama of 17th & 18th Century : 1994
(d) Manuscripts cataloguing of University Museum, S.P. Univ. : 1994-1996
(e) Manuscripts cataloguing of Dahi Laxmi Library, Nadiad : 1998-2001
(f) Minor Research Project : under the scheme of seed-grant by S.P. University, 2012.

Books Published


1. Vishvamitra (1976) : B.H. Kapadia

2. Treatment of Alamkaras in Rasagangadhara (1977) : Prof. Chitra Shukla

3. Sanskrit Prahasanas (1987) : Prof. Chitra Shukla

4. Alamkaras : Svarup ane Vikas (1988) : Prof. Chitra Shukla

5. Vanshasutradhar Jnati :Sanskrutik Prushth Bhumika (1994) : Prof. Chitra Shukla

6. Jaindarshan (1978) : Prof. Chitra Shukla

7. Saurakshana :Sidhdhanto ane Vyavastha (1979): Prof. Chitra Shukla

8. Vruttashatak : Prof. B.G. Shukla

9. A descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts (Collected by University Museum) (1994) : Prof. B.G. Shukla

10. Aluk (1981) : Prof. Ajit I. Thakor

11. Visarga (1990) : Prof. Ajit I. Thakor

12. Sadrushyamulak Alamkaro (1988) : Prof. Ajit I. Thakor

13. Virodhamulak Alamkaro (1990) : Prof. Ajit I. Thakor

14. Ruyyakano Alamkaravichar (1990) : Prof. Ajit I. Thakor

15. Kavyartha (1992) : Prof. Ajit I. Thakor

16. Sthityantar (1995) : Prof. Ajit I. Thakor

17. Vibhashini (1995) : Prof. Ajit I. Thakor

18. Parishkrut Gujarati Varta (1990) : Prof. Ajit I. Thakor

19. Dalit Gujarati Varta (1995) : Prof. Ajit I. Thakor

20. Kavyalamkarasutravrutti-Vamanano kavyavichar (2001) : Prof. Ajit I. Thakor

21. Puranjancharit (1999) : Prof. Ajit I. Thakor

22. Ruyyakano : Aupamyamulak Alamkaro (2002) : Prof. Ajit I. Thakor

23. Buddhacharit:Canto: 3 : (1999) : Dr. N.P. Patel

24. Yajnavalkya smuti-vyavahar kanda (2000) : Dr. N.P. Patel

25. Laghusiddhanta kaumudi (1999) : Dr. N.P. Patel

26. Bhasarvajnana Nyayabhushananan Anuman _Parichchhedanun vivechanatmak Adhyayan (2001) : Dr. N.P. Patel

27. Bharatiyadarshan Trayi: Ek Parichaya (2004): Dr. N.P. Patel

28. Nyayavaisheshikdarshan (2009): Dr. N.P. Patel

29. Sadbodhashatakam (2009): Dr. N.P. Patel

30. Plants In Sanskrit Literature (2015): Ed. Prof.Dr. N.P. Patel

Ph. D.

Ph. D. Awarded : 29

Sr. No. Name Topic Year Guide
1 Padma Fadia Nature in kalidasa 1962 B.H. Kapadia
2 H.G.Bhatt Bhakti in Bhagvat 1968 B.H. Kapadia
3 Chitra Shukla Alamkaras in Rasagangadhar 1968 B.H. Kapadia
4 F.M.Patel Susrut culture 1969 B.H. Kapadia
5 R.M.Prajapati Upama in Mahabhashya 1971 B.H. Kapadia
6 K.R.Dave Upama in Upanishadas 1973 B.H. Kapadia
7 N.B.Bhatt Varahpurana 1977 B.H. Kapadia
8 Indu Patel Sanskrit Natikao 1977 B.H. Kapadia
9 Rani Majmudar Asvinas in Rgveda 1977 B.H. Kapadia
10 Narendra Pal Kavyalamkarasarsangrah 1981 Premsarup Gupta
11 Unnati Trivedi Sitapratyakhyan in S.D. 1981 C.P. Shukla
12 Anjana Rami Sanskrit Prahasano 1981 C.P. Shukla
13 Ajit I. Thakor Alamkarasarvasva 1983 C.P. Shukla
14 P.V. Joshi Rupaka’s of Ghansyama 1985 C.P. Shukla
15 S.C. Majmudar Krasnacharit in S.D. 1986 C.P. Shukla
16 R.K. Patel Yajnavalkyasmruti 1984 K. H. Trivedi
17 Jayanti Joshi Lokakathamulaka S.D. 1986 B.G. Shukla
18 Janardhan Mishra Vakroktijivita 1988 C.P. Shukla
19 G.K.Pandya Ranga Avadhuta 1989 C.P. Shukla
20 Mohini Acharya Kavyadarsha:Arthalamkaro 1990 C.P. Shukla
21 H. A. Joshi Alamkararatnakara 1990 C.P. Shukla
22 D.P. Machhi Panchadashi 1992 B.G. Shukla
23 S.D. Bhatt Dramas of Rampanivad 1992 Ajit I. Thakor
24 Pina Dave Stotras of Shankaracharya 1998 B.G. Shukla
25 D.D.Shukla Bhrahatsamhita:Varahmihir 1998 B.G. Shukla
26 Rashmikant Dhruv Harshadev-Sanskrit Poetry 1998 Ajit I. Thakor
27 B.N. Upadhyaya Hathapradipika 2000 Ajit I. Thakor
28 Pritesh Shukla Kavishiksha 2000 Ajit I. Thakor
29 Jagruti Joshi Valmiki-Jain Ramayana 2002 Ajit I. Thakor
30 Jagruti K Shah Sanskrit Rupakaoman Virarasa 2003 Ajit I. Thakor
31 Shruti Trivedi Dvisahastri : Ek Adhyayan 2006 Ajit I. Thakor
32 Patoliya Manasukh P. Dr. Harshadev Madhav na Mono Image Kavyo 2007 Ajit I. Thakor
33 Parikh Kalindi V. Comparative study of Sanskrit and Greek Dramas (Specific Drama, Specific Time) 2008 Ajit I. Thakor
34 Sadhu Adarshjivandas Swami Narayan Sampraday nu Sanskrit Sahitya Ek Adhyayan 2009 Ajit I. Thakor
35 Kagarana Rajeshkumar Ranchodbhai Vinay Chandrasuri krut Kavya Shixa- ak Adhyayan
Ajit I. Thakor
36 Sadhu Atmasvarupdas Muni krut Hari Vakya Sudha Shindhu: ak Adhyayn 2010 Ajit I. Thakor
37 Thakor Survirshin I Madhaviy Shree Machhankar Digvijay ane shree Janak Shankar Dave Virachit Shankar vijayam ak Adhyayan 2010 Ajit I. Thakor
38 Harish Macwana Vismi sadinan prahasana Navsanskran 2010 Ajit I. Thakor
39 Vipul Shrimali Shree Ramanand Pranit Anandbhashya : Ek Adhyayan 2011 Niranjan Patel
40 Pancholi Khushbuben Shree Dharamraj Adhvarindra Virachit Vedant Paribhasha- Ek Adhyayan 2011 Niranjan Patel
41 Puvar Shailendrasinh P. Shree Gopendra Tripurhar Bhupal Virachit Kavya Alankar Kamdhenu (Kavyalankar Sutra Virutika ek Adhyayan) 2011 Ajit I. Thakor
42 Divya Patel Chitsukhacharya Pranit Tatva pradipika nu vivechanatmka Adhyayan (Dvitiya Paricchedana vishesh sandarbha ma) 2012 Niranjan Patel
43 Henant Vaishnav Shree Ramanujacharya Pranit Vedantdip : Ek Adhyayan 2013 Niranjan Patel
44 Pravin Amin Chitsukhacharya Pranit Tatva pradipika nu vivechanatmka Adhyayan (Pratham Paricchedana vishesh sandarbha ma) 2013 Niranjan Patel
45 Diksha Savla Kuntakno vakrokti prapanch: Vibhavana Ane Kruti prayojana: Ek adhayayan 2013 Ajit I. Thakor
46 Paresh Trivedi Shree Brahmananda Shukla Virachit Shree Naherucharitam ane Dr. Satyavrat Shastri Virachit Indira Gandhicharitam: Ek Adhyayan 2013 Dr. P. V. Joshi

Current Research Work (Undertaken) :

08 (Under Guidance of Niranjan Patel)

03 (Under Guidance of P. V. Joshi)

M. Phil.


M. Phil. Dissertations completed : 36

M. Phil. Dissertations undertaken : 13